Dotační programy

Oblast dotací je neustále se měnící prostředí, které bedlivě sleduji, abyste vždy měli přesné informace a získali tak čas věnovat se vašim projektům, na kterých s vámi budu ráda spolupracovat.

Programy pro obce

Komunální FVE pro malé obce
17. 8. 2022 – 15. 3. 2023
až 75%
Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.
Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství)
17. 8. 2022 – 15. 3. 2023
30 - 60 % dle místa realizace a typu projektu
Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.
Obnovitelné zdroje energie
24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
jednotkové náklady - dle technické kvality podporovaného opatření
V případě instalace fotovoltaických systémů nebudou podporovány projekty obcí do 3 000 obyvatel.

Programy pro firmy

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp
10. 8. 2022 – 15. 3. 2023
max. 50 % z celkových výdajů projektu
Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně).
Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp
3. 8. 2022 – 31. 10. 2022
max. 50 % z celkových výdajů projektu
Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 1 MWp.