Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Modernizační fond - RES+ | Výzva 1/2022

Místo realizace
Území celé České republiky
Výše dotace
Max. 50 % z celkových výdajů projektu
Příjem žádostí
10. 8. 2022 – 15. 3. 2023

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně).

Vhodný žadatel

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.

Podporované aktivity

  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.
  • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
    • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
    • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
Mgr. et Mgr. Věra Outratová
tel.: 777 103 308