Komunální FVE pro malé obce

Modernizační fond - RES+ | Výzva 3/2022

Místo realizace
Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3 000 k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu
Výše dotace
75 %
Příjem žádostí
17. 8. 2022 – 15. 3. 2023

Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Vhodný žadatel

Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3 000 k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu.

Podporované aktivity

  • Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS. Podporovány jsou:
    • Projeky FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.
  • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření výše) mohou být dále podpořeny:
    • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
    • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
    • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.
Mgr. et Mgr. Věra Outratová
tel.: 777 103 308