Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství)

Modernizační fond - RES+ | Výzva 4/2022

Místo realizace
Celá ČR
Výše dotace
30 - 60 % dle místa realizace a typu projektu
Příjem žádostí
17. 8. 2022 – 15. 3. 2023

Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

Vhodný žadatel

 • Obce
 • Samosprávné městské obvody a městské části
 • Jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby

Podporované aktivity

 • Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, umístěných na území žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
  • Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie
Mgr. et Mgr. Věra Outratová
tel.: 777 103 308