Služby

Zajistím komplexní dotační poradenství:

  • Předprojektová fáze: Analýza projektu s ohledem na možnost získání podpory.
  • Projektová fáze: Zpracování žádosti o podporu včetně příslušných příloh.
  • Administraci projektu: Dotační řízení realizace projektu, změn, žádosti o platbu, zprávy o realizaci, změnách, monitorovací zprávy apod.
  • Udržitelnost projektu.

Mým cílem je být kompetentním partnerem klienta po celou dobu trvání projektu a poskytovat informační servis s cílem zajištění vhodných dotačních titulů k vámi připravovaným projektům.